• slides_man
  • slides_hsc
  • slides_tensta

Archív

Košice Open 2014
Košice Open 2014

12.ročník Košice Open 2014

Vlani sme oslávili 10. ročníkom tenisového turnaja Košice Open okrúhle jubileum. Podujatie patriace do challengerovej série ATP má už pevné miesto v kalendári. Je jedným z troch najvýznam- nejších medzinárodných tenisových turnajov mužov organizo- vaných na Slovensku.

Čítajte Viac

Košice Open 2013
Košice Open 2013

11.ročník Košice Open 2013

V roku 2012 sme oslávili 10. ročníkom tenisového turnaja Košice Open okrúhle jubileum. Podujatie patriace do challengerovej série ATP má už pevné miesto v kalendári. Je jedným z troch najvýznamnejších medzinárodných tenisových turnajov mužov organizo- vaných na Slovensku.

Čítajte Viac